Nhảy tới nội dung

2 bài viết được gắn thẻ "microservices"

Xem tất cả Thẻ
· 7 phút để đọc

Giới thiệu tổng quan và kiến trúc tổng thể của Apache Kafka

Ở bài viết trước chúc ta đã tìm hiểu về Event-Driven architecture, Apache Kafka có thể được sử dụng với vai trò như một Broker trong kiến trúc này. Apache Kafka là một nền tảng phân phối dữ liệu mã nguồn mở được xây dựng bởi Apache Software Foundation. Nó được thiết kế để xử lý lưu lượng dữ liệu lớn và cung cấp một cách hiệu quả để truyền tải dữ liệu từ nguồn đến đích.