Nhảy tới nội dung

3 bài viết được gắn thẻ "docusaurus"

Xem tất cả Thẻ
· 3 phút để đọc

Viết script tạo bài viết mới trong Docusaurus Blog

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo blog đơn giản vói Docusaurus. Tuy nhiên khi muốn tạo bài viết mới thì phải tạo file md đúng thư mục, rồi quy tắc đặt tên file cũng như phải viết phần mô tả ở đầu file khá rườm rà. Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết script để nó làm giúp chúng ta chuyện nhàm chán này.