Nhảy tới nội dung

1 bài viết được gắn thẻ "annotation"

Xem tất cả Thẻ
· 7 phút để đọc

Xây dựng custom annotation để lưu log Rest API trong ứng dụng Spring Boot dựa trên kỹ thuật AOP

Chắc hẳn khi lập trình java thì các bạn đã từng nghe tới khái niệm annotation, đặc biệt khi làm việc với Spring Boot thì việc sử dụng chúng là rất thường xuyên. Chúng ta có thể kể đến các annotation như @Component, @Service, @Controller,... Bạn đã bao giờ có ý định tự định nghĩa riêng một annotation để sử dụng cho mục đích của mình? Nghe thật thú vị đúng không, hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt tay vào xây dựng custom annotation để lưu log các Rest API trong ứng dụng Spring Boot nhé