Nhảy tới nội dung

1 bài viết được gắn thẻ "ai"

Xem tất cả Thẻ
· 3 phút để đọc

Tích hợp Bard AI vào ứng dụng Java

Bard AI là một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi Google AI. Nó được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã, và có thể tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin.